กาญจนบุรี-ทวาย-มะริด
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
ทวาย-มะริด article

เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)

J.TRAVEL SERVICE 
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 
อีเมล์: J.travelservice@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529

 
เปิดประตู AEC สู่ เมืองทวาย - เมืองมะริด
ประเทศพม่า 
เส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์ – ทวาย - มะริด
ด่านบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี เมืองทวาย เมืองมะริด 
หาดเมาะมะกัน - ท่าเรือน้ำลึกทวาย 

6 วัน 5 คืน 20,900 บาท
 
 


          เจ.ทราเวล เซอร์วิส ขอนำเสนอเส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์-ทวาย ทวาย หรือ ดะเว (Dawei or Tavoy) เมืองไทยในอดีตเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2336 ซึ่งมีความรุ่งเรืองในอดีต และยังคงทิ้งร่องรอยเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ปากแม่น้ำทวาย รัฐตะนาวศรี หรือ Tanintharyi (Tenasserim) Division ที่เป็นที่รู้จักจากโลกภายนอก ในปี ค.ศ.1989 ประกอบด้วย 3 เมือง คือ ทวาย มะริด หรือ มเยก (Myeik) ในภาษาพม่า และเกาะสอง หรือ ก๊อตาวน์ (Kawthaung) มีทวายเป็นเมืองเอก เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของพม่า ออกจากด่านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี สุดเขตแดนไทยพม่า ที่เป็นชายแดนที่ใช้ในการขนอุปกรณ์การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. 


กำหนดการเดินทาง

วันแรก     ด่านพุน้ำร้อน - ทวาย – ไหว้พระชมเมือง


08.00 น.    ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ ด้านหน้าบริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส เจ้าหน้าที่และทีม
งานมัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ ผูกป้ายกระเป๋าเดินทาง และจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระ จัดที่นั่งให้กับทุกท่าน ดูแลบริการเรื่องเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำดื่มพร้อมแจกอาหารว่าง (อาหารกล่อง) จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านพุน้ำร้อน โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 

10.00 น.     เดินทางถึงที่ด่าน พุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี นำท่านทำเอกสารผ่านแดน
ชั่วคราว โดยใช้เพียงบัตรประชาชน จากนั้น ตรวจเอกสารและสัมภาระการเดินทาง
นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า 
 
อาหารกลางวัน ระหว่างทาง  
 
 

11.00 น.    เดินทางถึงฝั่งพม่า นำท่านเปลี่ยนรถ เป็นรถตู้ท้องถิ่น ขนาด 6 ที่นั่งกว้างขวาง นั่ง
สบายๆ เดินทางสู่ เมืองทวาย ตามเส้นทางสายสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. ผ่านเมืองต่างๆตั้งแต่ Hti Hkee – Armu – Sin Byu Daing – Ai One – Myitta –Yebouk โดยเราจะได้สำรวจเส้นทางที่ใกล้เสร็จแล้ว ที่เป็นภูเขาและป่าผ่านหมู่บ้านต่างๆ ชมวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม ที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้ท่านได้ชมเมืองก่อนเปลี่ยนแปลงไป
 
บ่าย          เดินทางถึงเมืองทวาย ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยในอดีต ก่อนจะเสียให้พม่าในปีพ.ศ. 2336 มะริด
ทวาย และตะนาวศรี (ตามประวัติศาสตร์อันที่จริงเมืองทั้ง 3 เสียให้พม่าในปี 2336 ก่อนที่จะเสียให้อังกฤษในปี 2366 หรืออีก  ปีต่อมา และเสียให้อังกฤษอย่างถาวรจากผลของ สนธิสัญญาที่ทำกับอังกฤษในปี 2411 (ในสมัยรัชการที่ 4) เดิมทีทั้งสามเมืองตกเป็นของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัย พระเจ้าอลองพญาตีเอาไปเป็นของพม่า แต่ปี 2334 ทั้งสามเมืองก็มาขอขึ้นกับสยามอีกครั้ง และพม่าก็ตีเอาไปอย่างถาวรในปี พ.ศ.2336 จนอังกฤษเข้ามาปกครองพม่าในปี พ.ศ.2366 ก็ครองทั้งสามเมือง จนถึงปี พ.ศ. 2411 สยาม– อังกฤษ แบ่งดินแดนกันโดยขอทั้ง 3 เมืองนี้ไปอยู่ด้วยกับอังกฤษ และสุดท้ายจนพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสามเมืองนี้จึงต้องตกไปเป็นของพม่าด้วย แต่ก็มีคนไทยที่ติดอยู่ในดินแดนนี้จำนวนมาก เรียกว่า ไทยพลัดถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung Daw Mu)ห่างจากตัวเมืองทวายไปประมาณ 10 กม. ซึ่งมีความยาวถึง 74 ม. สูง 21 ม. ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ (นอกจากที่ทวายนี้แล้ว พระพุทธไสยาสถ์แบบเดียวกันนี้ยังมีอยู่ที่ เมืองหงสาวดี ด้วยเหมือนกัน) หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดชินโมทิพญา (Shinmokhti Paya) ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1438 เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย 
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของโรงแรม Pearl Akari หรือ Pale Eikari หลังจากนั้นให้ท่านกลับ เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน พักที่ Hotel Hayar Hiet San หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เมืองทวาย – มะริด

05.00 น.   วันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปมะริด บริการอาหารเช้า อาหารกล่อง
06.00 น.   ออกเดินทางไปยัง เมืองมะริด Myeik Town ซึ่งการเดินทางในปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากขึ้น
แล้วเพราะทางรัฐบาลพม่าได้ทำการขยายถนนให้กว้างขวางขึ้น แต่ก็ยังคงใช้ระยะเวลาการเดินทางที่ค่อนข้างนาน ประมาณ 7-8 ชั่วโมง ด้วยระยะทางจาก ทวาย ไปยังมะริด เพียงแค่ 380 กว่ากิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 8 ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่สามารถเดินทางทางรถยนต์ได้เลย มะริด เป็นเมืองที่มีหมู่เกาะมากมายประมาณ 800 กว่าเกาะ อาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากมีสะพานปลาที่สำคัญสำหรับขนส่งสินค้าทางทะเลและสินค้าที่มาจากประเทศไทย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น (อยู่ระหว่างทาง) หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ 
16.00 น.     เดินทางถึง เมืองมะริด นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Grand Jade Hotel
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย 
19.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร .... พิเศษ อาหารเมนูบุฟเฟ่หมูกระทะแบบไทย
  หลังอาหารนำท่านชมสภาพบ้านเรือน และวิถีชีวิตของคนมะริด ตระกานตากับแสงสียามค่ำคื

วันที่สาม  มะริด – เจดีย์เตตอจี – ชมตลาดมะริด – ชมท่าเรือมะริด

08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนพม่าในเมืองมะริดที่อดีตเคยถูก
ปกครองโดยอังกฤษในสมัยล่าอาณานิคม ชมสภาพความเป็นอยู่ และสภาพของอาคารบ้านเรือนที่อังกฤษเคยสร้างทิ้งเอาไว้ พาท่านเที่ยวชม ตลาดมะริด หรือ Sate Nge Market ชมและเลือกซื้อสินค้ามากมาย แต่ส่วนมากก็จะนำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นเอง แต่สินค้าบางชนิดราคาถูกกว่าในประเทศไทยเสียอีก โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบการดื่มเบียร์ เพราะเบียร์ไทยที่พม่าราคาถูกมาก
10.30 น.   จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัด เจดีย์เตตอจี Thein Taw Gyi Pagoda ซึ่ง
เป็นวัดที่อยู่กลางใจเมือง และอยู่บนยอดเขาที่สามารถชมความงดงามของเมืองมะริดได้โดยรอบ 360 องศา 
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ท่าเรือมะริด ชมชีวิตชาวประมง และเลือกซื้อสินค้าทะเล โดยเฉพาะปูดำ และกุ้งแห้ง ซึ่งที่มะริดจะมีชื่อเสียงมาก พ่อค้าชาวทวายยังต้องมาซื้อสินค้าทะเลที่มะริด แล้วนำไปขายต่อที่ทวาย จากนั้นจะพาท่านไปชม ฟาร์มปูนิ่ม ซึ่งเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Grand Jade Hotel
ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย 
 04.00 น.    วันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนำท่านไปชม ตลาดปลาริมทะเล ณ สะพานปลาริมหาดบองซี่ ที่นี่
เป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดๆ ที่ขึ้นมาจากเรือ ท่านจะได้เห็นวิธีการซื้อ ขายอาหารทะเลสดๆ ทุกประเภท ซึ่งวิธีการซื้อขายกันแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว 
 

วันที่สี่    มะริด – ทวาย

08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ทวาย โดยใช้เส้นทางเดิม
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น (อยู่ระหว่างทาง)
         หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
18.00 น.    บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (อยู่ระหว่างทาง)
21.00 น.  เดินทางถึงเมืองทวาย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักที่โรงแรม Hotel Zayar Hiet San
        อิสระพักผ่อนตาม
 

วันที่ห้า    ตลาดเช้า – ตลาดสาย 100 ปี – พระนอน – โครงการท่าเรือน้ำลึก – หาดเมาะมะกัน 

04.00 น.   วันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปดู ตลาดเช้า ซึ่งมีทั้งตลาดปลาสดๆ ตลาดผักและผลไม้ ที่ชาว
พม่ามาจับจ่ายกันแบบค้าส่งซึ่งตลาดปลาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง 6 โมงเช้า ส่วนตลาดผักและผลไม้จะเปิดไปจนถึงเวลาประมาณบ่ายโมงกันเลยทีเดียว หลังจากนำท่านไปเที่ยวชมตลาดเช้าเสร็จแล้วนำท่านไปนั่งรถชมรอบๆเมือง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวพม่าเมืองทวาย 
06.00 น.   นำท่านไปลิ้มลองอาหารเช้าพื้นเมืองตามแบบฉบับชาวทวาย ด้วยเมนูพิเศษ ปลาท่องโก๋ โรตี
และชานม ที่อร่อยที่สุดในโลก ชมการทำโรตีโอ่ง ที่หาดูได้ยากแล้ว จากนั้นนำท่านกลับเช้าที่พัก
08.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.   หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม ตลาดสาย (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี หรือตลาด
กลางเมืองทวาย ซึ่งเป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายคล้ายๆกับตลาดสดที่ประเทศไทย เป็นตลาดกลางที่ใหญ่และทรงความเป็นอดีตได้ไว้อย่างมาก ชมแม่ค้าและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ อาทิเช่น อาหารแห้งเครื่องสำอาง, ผ้าโสร่ง หรือลองยี เม็ดมะม่วงหิมพาน เหล้าพม่า เบียร์พม่า หรือบุหรี่พม่าเป็นต้น ที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม รถม้าเมืองทวาย ที่ยังคงมีใช้อยู่สำหรับคนพื้นเมือง ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน และกำลังจะหมดไปในอีกไม่นานเพราะมาแทนที่ด้วยรถมอเตอร์ไซด์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung  Daw Mu) ห่างจากตัวเมืองทวายไปประมาณ 10 กม. ซึ่งมีความยาวถึง 74 ม. สูง 21 ม. ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ (นอกจากที่ทวายนี้แล้ว พระพุทธไสยาสถ์แบบเดียวกันนี้ยังมีอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง และเมืองหงสาวดี ด้วยเหมือนกัน) หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดชินโมทิพญา (Shinmokhti Paya) ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1438 เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึ่งบริษัท อิตาเลียน-ไทย เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ อันประกอบไปด้วย 
1. ท่าเรือน้ำลึก 
2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่า กับประเทศไทยที่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ท และศูนย์พักผ่อน

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 400,000 ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึก 2 ท่า ส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนราชการ และส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนวหาดทรายมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่
 

18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมชายหาด ( เมนูพิเศษ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว ) หลัง
                   จากนั้นให้ท่านกลับสู่เมืองทวาย เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน
                   พักที่  Hotel Hayar Hiet San หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก   เมืองทวาย – ด่านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี 


06.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
07.00 น.     หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านพุน้ำร้อน
 
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
                   นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้า
                   เมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ถึง จ.กาญจนบุรี โดยสวัสดิภาพ…..สวัสดี..

 

 


อัตราค่าบริการ เหมา 6 ท่าน/ตู้
 
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 20,900 บาท
 
อัตราค่าบริการ เหมา 4 ท่าน/ตู้
 
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ ******* บาท
 
 


ค่าบริการนี้รวม

 

 

R ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยว ตลอดรายการทั้งที่เมืองไทย และที่พม่า
R ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน )
R ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
R ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทย และฝั่งพม่า
R ค่าน้ำดื่ม, ผ้าเย็น และขนม ระหว่างการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุ ( 1,000,000 บาท )
R ฟรี ..... หมอนรองคอ ท่านละ 1 ใบ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 

R ค่าทริปไกด์ และคนขับรถ

R ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 


เงื่อนไขการจอง 

• มัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทาง

1. บัตรประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ 

 

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจจะแก้ไขได้

 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 

3. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับไว้เท่านั้น

 

4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

5. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ 

 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
การยกเลิก

 

 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินให้ท่านทั้งหมด

 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท

 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 
 
ตัวอย่างคลิปวีดีโอ โปรแกรมท่องเที่ยวทวาย
นำเสนอโดยบริษัท เจ.ทราเวลเซอร์วิส (กาญจนบุรี)

 

 

 

 

 

  

  ชุดที่ 1

 ชุดที่ 2

 ชุดที่ 3

 ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทวาย

เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 1)
เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 2)
ทัวร์ทวาย3วัน2คืน
ทัวร์ทวาย2วัน1คืน
เส้นทางใหม่ แม่สอด ย่างกุ้ง พะอัน เมียวดี เมาะละแมง ทวาย article