ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ




JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article

 เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)

J.TRAVEL SERVICE 
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 
อีเมล์: J.travelservice@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529

เที่ยวเมืองกาญจน์ 2 วัน 1 คืน 

เมืองกาญจน์ -  ขี่ข้าง - ล่องแพดิสโก้เธค


กำหนดการเดินทาง


วันแรก


 

07.00 น     รับคณะที่จุดนัดพบ (กทม.) พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมดูแล

กระเป๋าสัมภาระของท่าน พร้อมเสิร์ฟ อาหารเช้าแบบปิคนิค (1) บนรถ

10.00 น.   เดินทางไป อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เที่ยวชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูก                         เดียวกัน ท่านจะได้ชมความงดงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูง ที่สุดในจังหวัด                    กาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน                            จังหวัดกาญจนบุรี 

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (2)

13.00 น.     ออกเดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่

 ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7  ชั้น ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก     จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า “น้ำตกเอราวัณ”

ตามรอยละคร คุณชายรณพีร์ ฉาก กินรีแสนสวย

 

17.00 น.     นำทุกท่านมาถึงท่าลงแพ ลำเลียงสัมภาระ ลงแพ จากนั้น บริการอาหารค่ำ(3) บนแพ ต่อจากนี้ไปท่านจะได้สนุกสนานกับแสง

                    สี เสียง ในบรรยากาศของดิสโก้เธคลอยน้ำหรือสนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะได้อย่างเต็มที่บนแพพักแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใคร

22.00 น.     ถึงที่จอดแพพัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนรวมกันบนแพ (หรือจะเปิดห้องพักแบบส่วนตัว ห้องแอร์ นอนแบบสบายๆ

                              ก็ได้เลยครับ ราคาห้องพักไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์ครับ)

ดึก    บริการข้าวต้มรอบดึก (4) 

  เสร็จจากกิจกรรมบนแพเชิญทุกท่านพักผ่อน นอนลับฝันดีราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง


07.00 น.     บริการอาหารเช้า(5)แบบข้าวต้ม กุ้ย พร้อม กับข้าว

09.00 น.     พาทุกท่านไปที่ อ.ไทรโยค เพื่อชม ถ้ำกระแซ ถ้ำนี้เคยเป็นที่พักของเชลยศึก

เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ตัวถ้ำติดกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี-น้ำตก ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันสิ้นสุดที่สถานีรถไฟน้ำตก ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ เมื่อมองจากปากถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงามและมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้องล่าง บริเวณนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุดเนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขาและด้านล่างเป็นแม่น้ำแควน้อยที่ไหลเชียวมากๆ ซึ่งท่านจะได้ชมและสัมผัสกับอีกบรรยายกาศหนึ่งซึ่งแตกต่างจากช่วงเช้า ท่านจะได้รู้ถึงที่มาของคำว่า “ทางรถไฟสายมรณะ “ ชมธรรมชาติที่สวยงามของลำน้ำแควในช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานไม้อันเก่าแก่

10.00 น.     เสร็จแล้วนำคณะไปสัมผัสและร่วมผจญภัยกับการ ล่องแพ และขี่ช้าง ท่ามกลาง

ขุนเขา ลำน้ำ และป่าไม้ ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การผจญภัย

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (6)

13.00 น.     พาทุกท่านเข้าชม วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ เป็นวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ด้วยภูเขา ป่าไม้ และถ้ำ ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยงดงามหลายแห่ง ปัจจุบันวัดถ้ำพุหว้ายังจัดให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่ง ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

15.00น.      มุ่งหน้าสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่2. ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้ไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา

16.00 น.     จากนั้นแวะซื้อของฝาก จากโรงงาน ของดีของเมืองกาญจน์ อีกอย่างหนึ่ง จากนั้น

19.00 น.     ส่งคณะเดินทางกลับ อำลาจากเมืองกาญจน์ ถึงที่หมายพร้อมกับความประทับใจ

 



อัตราค่าบริการ

ลูกค้า 30-35 ท่าน  ท่านละ 2,950 บาท

ลูกค้า 36-40 ท่าน  ท่านละ  2,750 บาท

ลูกค้า 41-45 ท่าน  ท่านละ  2,600 บาท

 

กรณีต้องการนอนโรงแรม จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท 

****ราคานี้สำหรับ 30 ท่าน ขึ้นไป

*****ไม่รวม 3% หัก ณ ที่จ่าย / Vat 7 %


 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R รถบัสวีไอพี 45 ที่นั่ง ตลอดการเดินทาง

R ที่พัก 1 คืน (นอนรวมกันบนแพ)

R ค่าเช่าแพ 1 ชุด (แพเธค 1 หลัง แพนอน 1 หลัง)

R ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (6 มื้อ)

R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นแนะนำการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

R ค่าธรรมเนียม นั่งช้าง / ล่องแพ / เข้าชมน้ำตกเอราวัณ

R ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

? ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม

? ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น สำหรับองค์กร / หน่วยงานราชการ หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารใบเสร็จ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 

 

 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น