สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น – 2 เจดีย์ ไทย-จีน บนยอดเขาเดียวกัน
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

เที่ยวเมืองกาญจน์...2 วัน 1 คืน

สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

2 เจดีย์ ไทย-จีน บนยอดเขาเดียวกัน


 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

 

เมืองกาญจน์ – วัดถำเสือ – วัดเขาน้อย – เขื่อนศรีนครินทร์ – ศรีสวัสดิ์

 

      08.00      

 พบกันที่จุดนัดหมาย ............ เจ้าหน้าที่บริษัท..............คอยให้การต้อนรับและจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่าน ดูแลเรื่องที่นั่งของทุกท่านจนเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดี ( โตโยต้า รุ่นใหม่ )  สู่ จ. กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 อาหารกล่อง ) บนรถ

09.00  นำท่านแวะชมวัดถำเขาน้อย และวัดถำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีนชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในโลก ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการ หลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธ รูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
12.00

แวะรับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ศรีสวัสดิ์ และนำท่านแวะชมเขื่อนศรีนครินทร์ หลังจากนั้นนำท่านสู่ผื้นน้ำอันกว้างใหญ่ของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 

15.00 ถึง อ.ศรีสวัสดิ์ นำท่านเข้าพักที่  รีสอร์ท หลังจากนั้นอิสระเล่นกิจกรรมทางน้ำ เช่น ถีบจักรยานน้ำ พายเรือแคนนู เซริฟบอร์ด บาสเกตบอลน้ำ ว่ายน้ำ หรือตกปลาในทะเลสาบ ( ทางรีสอร์ทมีเสื้อชูชีพ และเหยื่อปลาไว้บริการ )
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือใครที่นอนดึกจะสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ โชว์ลูกคอกันอย่างเต็มที่เลย คาราโอเกะบริการฟรี.........
20.00 บริการพิเศษ บาบีคิวหมู +ไก่ ปีกไก่ปิ้ง น้ำอัดลม และน้ำแข็ง ( ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ) (มื้อที่4)
22.30 สมควรแก่เวลาเชิญทุกท่าน พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง

 

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น – สะพานข้ามแม่น้ำแคว 

 

06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศเย็นสบาย ของธรรมชาติบนผืนน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา
07.00 บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางเข้าสู่  น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับความงดงามของน้ำตกแห่งนี้ เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบาก ( แต่โปรแกรนี้เดินทางโดยเรือจะสะดวกสบายกว่า ) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบเหนือเขื่อน
09.30 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ เดินเท้าต่ออีก 200 เมตร ท่านจะได้พบกับความงดงามของน้ำตกในชั้นที่สวยที่สุด คือ ฉัตรแก้ว  และชั้นอื่นๆ อีก 6 ชั้น  คือ ดงว่าน ม่านขมิ้น วังหน้าผา ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ และร่มเกล้า
12.00 แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) แบบปิกนิค ท่ามกลางธรรมชาติของสายน้ำ
13.00 หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ที่พัก เตรียมเก็บสัมภาระและออกเดินทางถึงตัวเมืองกาญจน์ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว
16.00 แวะซื้อของฝาก จากโรงงาน ทองม้วนวันวิไล ทองม้วนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของดีของเมืองกาญจน์
18.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจในเมืองขุนแผนอย่างไม่รู้ลืม
ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)                                      ท่านละ   3,900  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่                          ท่านละ   3,900  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)          ท่านละ   2,900  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)      ท่านละ   1,900  บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                    ท่านละ  1,000   บาท
 

อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 15 ที่นั่ง 
  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารกลางวัน 6 มื้อ
  • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
  • ฟรี.....หมวกกันแดด    ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์ 

หมายเหตุ  

1.โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228

2. บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานราชการ สอบถามราคาพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบการได้ทุกประเภท 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article