น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article

 

เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)

J.TRAVEL SERVICE 

87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 

อีเมล์: J.travelservice@gmail.com

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529


         เที่ยวเมืองกาญจน์...2 วัน 1 คืน

 น้ำตกเอราวัณ - ขี่ช้าง - ล่องแพ


วันแรก         จุดนัดพบ (กทม.)- กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ      


06.00  น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย.......เจ้าหน้าที่ของ เจ.ทราเวล เซอร์วิส รอให้การต้อนรับ

บริการอาหารเช้า (1)(ข้าวกล่อง กาแฟ โอวันติน)

 

08.00  น.     ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยบัส VIP  1 คัน

10.30 น.     จากนั้น นำท่านแวะชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่

                             

สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี 

12.00  น.     บริการอาหารกลางวัน (2)

13.00 น.     หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่ง

แม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า “น้ำตกเอราวัณ” สถานที่ถ่ายทำ ฉากกินรี ในละครเรื่อง คุณชายรณพีร์

 

15.00 น.     ออกเดินทางสู่  ที่่พัก ..............................

16.00 น.     จัดสัมภาระเข้าที่พัก (ห้องละ 3-5 ท่าน ตามรูปแบบห้องพัก)

17.00 น.    เตรียมตัวสำหรับกิจกรรม ล่องแพเปียก  โดย ลากแพเป็นขบวนทวนแม่น้ำแควน้อย

2 กม. แล้วปล่อยแพล่องตามน้ำอิสระ  โดยผู้เล่นจะสวมเสื้อชูชีพ แล้วกระโดดลงน้ำลอยตัวมาขึ้นที่รีสอร์ทหรือนั่งบนแพ พร้อมชมวิวสะพานถ้ำกระแซได้ตลอดตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยให้กับทุกท่าน

 

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต   พร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ

และ ปาร์ตี้สนุกสนานที่ทาง เจ.ทราเวล จัดเตรียมเอาไว้อย่างเต็มที่

22.00 น.     ส่งทุกท่านเข้าที่พัก นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์


วันที่สอง  


07.00 น.     บริการอาหารเช้า (4) 

09.00 น.     ให้ท่านได้สนุกสนาน กับ กิจกรรมภายในรีสอร์ต  (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)  

 

10.00 น.     ตื่นเต้นกันต่อ กับ กิจกรรม นั่งช้าง ชม ธรรมชาติริมแม่น้ำแควน้อย 

 

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (5)

13.00 น.     หลังอาหารนำท่านไปแวะชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

กาญจนบุรี และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่2. ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้ไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประะวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา สนุกสนานกับการเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทพลอย และนิล ของดีของเมืองกาญจน์ ในราคาย่อมเยา จากนั้นแวะซื้อของฝาก จากโรงงาน ของดีของเมืองกาญจน์ 

15.00 น.     นำคณะเดินทางกลับ อำลาจากเมืองกาญจน์ 

 


อัตราค่าบริการ

30-35 ท่าน  ท่านละ 3,300  บาท

36-40 ท่าน  ท่านละ      3,150      บาท

41-45 ท่าน  ท่านละ      3,000      บาท

****ราคานี้สำหรับ 30 ท่าน ขึ้นไป

 

*****ไม่รวม 3% หัก ณ ที่จ่าย


 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R รถบัสวีไอพี 45 ที่นั่ง ตลอดการเดินทาง

R ที่พัก 1 คืน (นอน 3-5ตามขนาดของห้องพัก )

R ค่าเช่าระบบคาราโอเกะ 

R ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (5 มื้อ)

R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นแนะนำการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

R ค่าธรรมเนียม นั่งช้าง / ล่องแพ / เข้าชมน้ำตกเอราวัณ

R ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม

ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 
 

 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น