น้ำตกเอราวัณ-ทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์

 

เที่ยวเมืองกาญจน์...2 วัน 1 คืน

น้ำตกเอราวัณ - ทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

 เมืองกาญจน์ – น้ำตกเอราวัณ- เขื่อนศรีนครินทร์

   07.00   

เจ้าหน้าที่ของ บริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส ต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย / กรุงเทพฯ 

พร้อบบริการเสิร์ฟ อาหารเช้า แบบ Set Box  ขนมปัง กาแฟ โอวันติน (1)

  10.00 นำคณะเดินทางไปยัง วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ  เป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้าง เจดีย์ทั้งไทยและจีน ชมเจดีย์ศิลปะ แบบจีน ที่สูงที่สุด ในจังหวัดกาญจนบุรี  ชมพระเจดีย์ 
12.00 

รับประทานอาหารกลางวัน (2)ที่ ..........................................

13.00

เที่ยวชม และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่  น้ำตกเอราวัณ อยู่ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง 2,100 เมตร น้ำตกเอราวัณมีความยาว 1,500 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอ่างสามารถเล่นน้ำได้ และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ ระยะทาง 1,060 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิวและป่าผลัดใบที่สวยงาม ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินในการชื่นชมธรรมชาติและได้ความรู้จากป้ายสื่อความหมาย

16.00 เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก......................
18.00 รับประทานอาหารเย็น(3) 
วันที่สอง

  

07.00 ขอเชิญรับประทานอาหารเช้า (4)
08.30 คืนห้องพัก พร้อมออกเดินทางต่อ
10.00 เดินทางกลับเส้นทางเดิม เข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายค่ายสุรสีห์
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
14.00 แวะซื้อของฝาก และของที่ระลึกที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว
18.00 ส่งคณะ... อำลาท่านพร้อมกับความทรงจำอันลืมไม่ลง
ค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ (ขั้นต่ำ 20 ท่าน ขึ้นไป)


ผู้ใหญ่                                                             ท่านละ   2,****  บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                ท่านละ   1,500  บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
  • ฟรี.....หมวกกันแดด    ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์  

 หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 

 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น