ล่องแพพร้อมกิจกรรมบนลำน้ำแคว สะพานข้ามแม่น้ำแคว วัดถ้ำเสือ วัดเขาน้อย
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article

 เที่ยวเมืองกาญจน์...2 วัน 1 คืน

ล่องแพพร้อมกิจกรรมบนลำน้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว วัดถ้ำเสือ วัดเขาน้อย


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

 

กรุงเทพฯ - วัดถ้ำเสือ  – วัดเขาน้อย  –  ล่องแพ ( พร้อมกิจกรรมบนแพ )

 

      06.00      

 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของ เจ.ทราเวล เซอร์วิส ให้การต้อนรับ จัดการเก็บกระเป๋าและสัมภาระของท่าน ดูแลเรื่องที่นั่งให้ทุกท่านจนเป็นที่เรียบร้อย

07.00  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น VIP 8 ล้อ อย่างดีพร้อมห้องสุขภัณฑ์อันทันสมัย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (ขนมปัง-นม-น้ำผลไม้) หัวหน้าทัวร์แนะนำรายการท่องเที่ยวตามโปรแกรม 2วัน 1คืน หลังจากนั้นให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสองข้างทาง หรือพักผ่อนดู VCD
10.00

เดินทางถึง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเตรียมตัวสัมผัสกับธรรมชาติบนลำน้ำแควโดยการล่องแพ กิจกรรมการล่องแพ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามาเมืองกาญจน์แล้วไม่ได้ล่องแพเมืองกาญจน์ถือว่าไม่ได้มาเมืองกาญจน์

12.00 ถึงท่าลงแพ นำคณะลงแพ และบริการอาหารกลางวันบนแพ (1)ณ.บริเวณแห่งนี้ท่านจะได้ชมจุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย หรือแม่น้ำสองสีมาตัดกัน ( ลำน้ำแควน้อยจะมีสีแดงขุ่น ส่วนลำน้ำแควใหญ่จะมีสีน้ำเงินใสบริสุทธ์ ) และผสมรวมกันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง ต่อจากนั้นแพจะพาท่านล่องไปตามลำน้ำของแม่น้ำแควใหญ่มุ่งหน้าสู่ เกาะกอหญ้า ซึ่งเป็นสถานที่พักแบบรีสอร์ทส่วนตัว ( แต่เราเลือกที่จะนอนพักรวมกันบนแพ ) ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแควน้อยที่ยังอุดมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร
18.00 ถึงรีสอร์ทที่จอดแพพัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ลงเล่นน้ำ หรือชื่นชมกับธรรมชาติภายในรีสอร์ท
ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (2) บนแพ หลังจากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับแสง สี เสียง ในบรรยากาศของดิสโก้เธ็คลอยน้ำ หรือ สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะได้อย่างเต็มที่บนแพพักแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใคร
ช่วงดึก รับประทานอาหารข้าวต้มรอบดึก (3) บริการเป็นข้าวต้มเครื่อง ( บริการพร้อม ชา-กาแฟ ) เสร็จจากกิจกรรมบนแพเชิญทุกท่านพักผ่อน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง

 

สะพานข้ามแม่น้ำแคว – สุสานสหประชาชาติ – ช๊อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

 

07.00 บริการอาหารเช้าแบบข้าวต้ม(4) บริการพร้อม ชา-กาแฟ และโอวันติน พร้อมปาท่องโก๋  
08.00

เดินทางออกจากที่พักเกาะกอหญ้า โดยการล่องแพกลับทางเดิม และนำคณะขึ้นรถโค๊ชคันเดิม มุ่งหน้าสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่2. ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้ไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หลังจากนั้นเดินทางไปแวะชมสุสานสหประชาชาติ หรือที่ชาวเมืองกาญจน์เรียกว่า “ ป่าช้าอังกฤษ ”  ซึ่งเป็นที่รวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตในสงคราม หลังจากนั้นนำคณะแวะเยี่ยมชมร้าน วาสนาจิวเวอร์รี่ สนุกสนานกับการเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทพลอย และนิล ของดีของเมืองกาญจน์ ในราคาย่อมเยา ตั้งแต่ 1 สลึง ถึง 100 บาทเท่านั้น จากนั้นแวะซื้อของฝาก จากโรงงาน ทองม้วนวันวิไล ทองม้วนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของดีของเมืองกาญจน์ อีกอย่างหนึ่ง

12.00 แวะรับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารคาวบอยหรือเทียบเท่า
13.00 หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับ อำลาจากเมืองกาญจน์
16.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจในเมืองขุนแผน
ค่าบริการ

ท่านละ  1,950  บาท  (สำหรับบริการรับท่านจากกรุงเทพฯ)

ท่านละ  950 บาท (สำหรับบริการท่านที่ริมน้ำหน้าเมืองกาญจน์)

ขั้นต่ำ 30 ท่าน ขึ้นไป
 

อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 15 ที่นั่ง 
  • ค่าอาหารเช้า ( อาหารว่าง นม,ขนมปัง และน้ำผลไม้ )
  • ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ
  • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
  • ฟรี.....หมวกกันแดด    ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์ 

 หมายเหตุ

1. โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 

2. บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานราชการ สอบถามราคาพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบการได้ทุกประเภท 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น