สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article

เที่ยวเมืองกาญจน์...2 วัน 1 คืน

มหัศจรรย์เมืองบาดาล – ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ซื้อสินค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า


 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

 

เมืองกาญจน์ – สังขละบุรี – ด่านเจดีย์สามองค์-เมืองบาดาล

 

      07.00      

 

รอรับคณะของท่าน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่นของ เจ. ทราเวล เซอร์วิส ให้การต้อนรับ และจัดการดูแลสัมภาระของท่าน

นำคณะเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย ถึงอำเภอสังขละ นำคณะแวะชม สะพานมอญ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๘๕๐ เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย สำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญใช้เดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ

 

12.00 

แวะรับประทานอาหารกลางวัน (1) ร้านอาหารขึ้นชื่อ @ อำเภอทองผาภูมิ

13.00

 

ออกเดินทางสู่ชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านเจดีย์สามองค์ ชมตลาดและซื้อของที่ระลึกในพม่า จากนั้นนำคณะไปชมวัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะอีกแห่งหนึ่ง ที่มีเจดีย์พุทธคยา ซึ่งจำลองแบบมากจากประเทศอินเดีย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็ง นมัสการไหว้พระพุทธรูปหินอ่อน และงาช้างแมมมอธ ชมตลาดของชาวมอญ

 

16.00

 

นำคณะล่องเรือหางยาวไปชมเมืองบาดาล หรือเมืองใต้น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็น UNSEEN MUANGKAN อีกด้วย ชมซากเมืองเก่าของสังขละบุรี และวัดวังวิเวการาม ซึ่งถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อเขื่อนวชิราลงกรณ์

 

19.30

รับประทานอาหารค่ำ (2)

ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

 

 สะพานมอญ  – น้ำตกเกริงกระเวีย  – พุน้ำร้อนหินดาด

 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว- กรุงเทพฯ  

 

06.00

 

ปลุกทุกท่านมาทำบุญตักบาตร พระมอญ รับอรุณยามเช้า ที่เชิงสะพานฝั่งหมู่บ้านวังกะ ชื่นชมวิถีชีวิตชาวมอญ  และสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ดูวิถีชีวิตชาวมอญก่อนออกไปทำงาน เดินเล่นชมบรรยากาศสะพาน(สะพานไม้ไผ่ลอยน้ำ ใช้ทดแทนสะพานมอญ ระหว่างซ่อมแซม)ยามเช้า แบบไม่ร้อน ชิลๆ ไปตามท้องน้ำ สายหมอก และ ทิวเขา 

 

08.00

 

กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(3) พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อ หลังจากคืนห้อง เราจะออกเดินทางสู่ ตัวอำเภอเมืองกาญจน์ กลับเส้นทางเดิน ระหว่างทางแวะพักชม น้ำตกเกริงกะเวีย

 

11.00

 

แวะพักแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำพุร้อนหินดาด บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เชื่อกันว่า แร่ธาตุในน้ำและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จะช่วยบรรเทาอาการปวดเหมื่อยจากการเดินทาง อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกาย 

 

12.00

 

รับประทานอาหารกลาง(4)  

@ ทองผาภูมิ ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ ท่าทางสายธารน้ำตกธรรมชาติ 

 

13.00 

 

ออกเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อนุสรณ์สถานแห่งความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเลือกซื้อ เครื่องประดับ และ อัญมณี จากตลาดค้าพลอยและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกาญจน์

 

14.00

 

แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ร้านศรีฟ้าของฝาก

 

15.00

 

อำลาจังหวัดกาญจนบุรี ส่งทุกท่านถึงที่หมาย แบบประทับใจไม่รู้ลืม กับเมืองแห่งสายหมอก

 

ค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)                  ท่านละ   3,XXX  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่    ท่านละ   2,XXX  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่     ท่านละ   2,XXX บาท

เด็กเล็กไม่เกิน  5 ขวบ  ฟรี 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                    ท่านละ   1,000  บาท

 

กำหนดวันเดินทาง 

สอบถามโทร 034-513455

รับจำนวนจำกัด กรุ๊ปละ 8 ท่านเท่านั้น พักห้องละ 2 ท่าน

สำหรับท่านที่ต้องการเหมากรุ๊ป ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป สอบถามราคาได้ครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 10 ที่นั่ง 
  • ค่าที่พัก 1 คืน
  • ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ
  • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์ 

หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น