ปฏิบัติธรรมวัดท่าเสด็จ
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
ปฏิบัติธรรมวัดท่าเสด็จ article

 เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก กับ 

เจ.ทราเวล เซอร์วิส ( กาญจนบุรี )

บริษัทท่องเที่ยวของคนเมืองกาญจน์  

034-513455 หรือ 081-8580228


 วัดท่าเสด็จ
 
            วัดท่าเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์  089-026-6943

ความเป็นมา 

วัดท่าเสด็จสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482    โดยใช้ชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านท่าเสด็จ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นน้ำตกไทรโยค ทรงตั้งพลับพลาที่ประทับพักแรมบริเวณนี้ ภายหลังชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านในบริเวณดังกล่าวว่าหมู่บ้านท่าเสด็จ  ปัจจุบันวัดท่าเสด็จมีพระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร) เป็นเจ้าอาวาส

การปฏิบัติธรรม
วัดท่าเสด็จ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 1  ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุและประชาชนทั่วไปเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วย     พระธรรม  โครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โครงการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมแก่เยาวชน เป็นต้น  และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีการเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมและอุปสมบทพระหมู่เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

  ลานสำหรับเดินจงกรม                 ลานปฏิบัติธรรม
กิจกรรมถือบวชปฏิบัติธรรมในรอบปี 
-งานปริวาสกรรม ถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
-โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
-งานถือบวชปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
-งานถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
-งานถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 
-งานพิธีทำบุญตักบาตรเทโว 
-งานทอดกฐินสามัคคี

กฎเกณฑ์สำหรับผู้เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม 
1. เมื่อเข้ามาอยู่ภายในวัดเกิน 3 วัน ต้องปฏิบัติตามกิจวัตรและกฎเกณฑ์ของสำนัก 
2. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่เชื่อฟังและให้ความเคารพในคณะสงฆ์ โดยมีครูอาจารย์เป็นประธาน 
3. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางของสำนักด้วยความสอดคล้องในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า 
4. ทางสำนักไม่ต้องการรับบุคคลที่ดีแล้วเก่งแล้ว ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์คำสั่งสอน 
5. ทางสำนักไม่รับผู้ที่แทรกแซงหน้าที่ผู้อื่นหรือกระทำปฏิกิริยาใด ๆ ที่แทรกแซงหรือทำลายผู้อื่นด้วยกายและวาจา 
6. ทางสำนักไม่รับผู้ที่ปฏิบัติอาการใด ๆ ที่เป็นการลบหลู่ในพระรัตนตรัยและกฎเณฑ์ของสำนัก 
7. ถ้าคณะสงฆ์มิได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ของสำนัก ขอให้ท่านจงเก็บความรู้ของท่านเอาไว้ที่ท่าน ไม่ต้องแสดงแทรกแซงหน้าที่ของครูอาจารย์ 
8. กลางวันไม่ใช่เวลานอน 3 ทุ่ม ถึง ตึ 3 จึงเป็นเวลาพักผ่อน 
9. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นไปซึ่งความแตกแยกความสามัคคีของหมู่คณะ 
10. ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 1 ให้พระเจ้าหน้าที่ตักเตือน ครั้งที่ 2 ให้ลงโทษโดยอยู่ในขอบเขตพระธรรมวินัย  ครั้งที่ 3 ให้นิมนต์หรือเรียนเชิญออกจากพื้นที่การปฏิบัติธรรมของสำนักวัดท่าเสด็จ 
11. ถ้าหากมีความจำเป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ในวาระใด ให้แจ้งเหตุผลต่อพระเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
12. กฎเกณฑ์ทุกข้อเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องปฏิบัติตาม ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่คณะสงฆ์ ครูอาจารย์ พิจารณาแล้วสั่งยกไว้ 

บริเวณภายในวัด                ลานสำหรับกางกลดอยู่ธุดงค์

ตารางเวลา
03.00 น.        ตื่นจากการนอน
03.30 น.        ทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐาน
06.00 น.        ออกรับบิณฑบาต
08.00 น.        รับภัตตาหาร
16.00 น.        ทำความสะอาดลานบริเวณวัด
17.00 น.        ทำวัตรเย็น ปฏิบัติกัมมัฏฐาน 
19.30 น.        ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ประชุมธรรม
21.00 น.        พักผ่อนจำวัดได้
 
 เอกสารอ้างอิง

ฉบับพิเศษ คู่มือทำวัตร-สวดมนต์และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี วัดท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี, พิมพ์ครั้งที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รายงาน โครงการชาวกาญจน์รวมใจถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2-6 ธันวาคม 2550 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ 1 วัดท่าเสด็จ ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 
บทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น article
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ถนนปากแพรก article
ทองผาภูมิ article
สังขละบุรี article
น้ำตกผาสวรรค์
พุน้ำร้อนหินดาด
ตามรอยสะด่อง
คลิตี้ล่าง article
"ปิล๊อก" article
ขึ้นห้างดูช้าง article
หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ
น้ำตกภูเตย
"น้ำตกเอราวัณ" article
"เมืองกาญจน์" สวรรค์แห่งใหม่ของนักเที่ยวผจญภัย
"ทองผาภูมิ" article
ไหว้พระธาตุเมืองกาญจน์ที่ "วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย" article
ข้อมูลที่เที่ยวกาญจนบุรี
บ้านหนองขาว
สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) article
วัดสุนันทวนาราม
บ้านช.ช้างชรา article
หมู่บ้านเด็ก article
มหัศจรรย์เมืองกาญจน์ กับมงคลหมายเลข 3 article
โครงการท่องเที่ยว พล.ร.9 article
เจดีย์ยุทธหัตถี...อยู่ที่ไหน
ผจญป่าฝ่าสายน้ำที่"กาญจนบุรี" ทริปนี้เหนื่อย-เปียก แต่มันสะใจ