ไทรโยค-สังขละบุรี 3วัน 2 คืน
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
โปรแกรมJ3D001ไทรโยค-สังขละบุรี 3วัน 2 คืน

เที่ยวเมืองกาญจน์  3 วัน  2 คืน

วัดถ้ำเสือ – วัดเขาน้อย – ล่องแพ – โรงถ่ายหนังนเรศวร

มหัศจรรย์เมืองบาดาล – ซื้อสินค้าตลาดชายแดนไทย-พม่า


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพ ฯ – เมืองกาญจน์ – วัดถ้ำเสือ – วัดเขาน้อย – ล่องแพ –

โรงถ่ายหนังนเรศวร 

      06.00      

พบกันที่จุดนัดหมาย หน้าสนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ( ประตูทางเข้าด้านหน้า ) เจ้าหน้าที่บริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส คอยให้การต้อนรับและจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่าน ดูแลเรื่องที่นั่งของทุกท่านจนเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นออกเดิน ทางด้วยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงอย่างดีสู่ จ. กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า (1) ( ขนมปัง-นม-น้ำผลไม้ บนรถ )

09.00  ถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านแวะชม วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดไทย และวัดจีน ที่สร้างอยู่คู่กันบนภูเขาลูกเดียวกัน ท่านจะได้ชมความงามของศิลปะการก่อสร้างเจดีย์ทั้งไทย และจีน ชมเจดีย์ศิลปะแบบจีน (เก๋งจีน) ที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ชมพระเจดีย์แก้วมหาปราสาท สูง 9 ชั้น (เจดีย์ไทย) นมัสการหลวงพ่อชินนประทานพร พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
12.00

บริการอาหารกลางวัน (2) ( ร้านอาหารแพบ้านเหนือ ) ชมความงามของลำน้ำแควน้อย และแควใหญ่ ซึ่งไหลมาบรรจบกัน จนเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลอง สายน้ำที่มีความสำคัญของชีวิตผู้คนในภาคตะวันตก และท่านจะได้เห็นแม่น้ำสองสีตัดกัน ณ บริเวณนี้ด้วย

13.00 หลังอาหารนำท่านผ่านชม สะพานสองแคว ( สะพานที่สั้นที่สุดในโลก UNSEEN MUANGKAN ) หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม โรงถ่ายทำภาพยนตร์ ของพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ ท่านจะได้ชมฉากสำคัญๆ ที่ใช้ถ่ายทำในภาพยนตร์ถึง 11 ฉาก บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ และใช้เวลาในการจัดสร้างนานถึง 4 ปี ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของสตูดิโอฝีมือคนไทย รับฟังคำบรรยายจากวิทยากร ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเข้าพักที่ โรงแรม บ้านผาน้ำ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สนุกสนานกับการล่องแพเปียก ตามลำน้ำแควน้อย แบบที่ไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อน
18.00 บริการอาหารเย็น (3) หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นรอบที่พัก ชื่นชมกับธรรมชาติของป่าไม้ และสายน้ำของแม่น้ำแควน้อย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง สังขละบุรี – เมืองบาดาล – วัดหลวงพ่ออุตตมะ – ด่านเจดีย์สามองค์  
06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันสดชื่น บริการอาหารเช้า (4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทางต่อไปยัง อำเภอสังขละบุรี เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม อำเภอสังขละบุรี ที่มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "สามประสบ" คือบริเวณที่ลำน้ำสามสายไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย ถึงอำเภอสังขละ นำคณะแวะชม สะพานมอญ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๘๕๐ เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย สำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญใช้เดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ
12.00  บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ แพอาหารมิตรสัมพันธ์
13.00 หลังอาหารนำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองบาดาล 1 ใน UnSeen Thailand ชม ซากปรักหักพังของ วัดวังก์วิเวการามเดิม ( วัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม ) ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลม หลังจากนั้นเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม วัดของหลวงพ่ออุตตมะ ( วัดใหม่ ) ซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า เคารพศพของ หลวงพ่ออุตมะ ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่วิหารภายในวัด ชมพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมมอธ จากนั้นเข้าชม มหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็น พระธาตุประจำปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง  ชมตลาดของชาวมอญ หลังจากนั้นนำคณะไปยังเขตชายแดนไทย-พม่า ชม ด่านเจดีย์สามองค์ พระเจดีย์สามองค์นี้เดิมเรียกว่า หินสามกอง เป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพม่า ต่อมาเจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน จากนั้นนำคณะชมตลาดชายแดนซึ่งมีสินค้าของพม่าจำหน่ายมากมาย โดยเฉพาะสิ้นค้าประเภทไม้ต่างๆ
17.00 นำคณะเข้าพัก โรงแรม พรไพลิน รีสอร์ท และพักผ่อนกับธรรมชาติรอบรีสอร์ทตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม สังขละบุรี – น้ำตกไทรโยคน้อย – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ  
08.00 อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่แบบสบายๆ กับธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบาย บริการอาหารเช้า (7) ที่โรงแรม หลังอาหารคืนห้องพัก และเตรียมตัวไปสนุกสนานกันต่อกับการเล่น น้ำตกไทรโยคน้อย และเลือกซื้อของฝากบริเวณด้านหน้าของน้ำตก
12.00 บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านเรณู
13.00 หลังจากนั้นนำคณะขึ้นรถไฟตามรอยเส้นทางรถไฟสายมรณะสมัยสงครามโลกครั้งที่2. ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางรถไฟ ผ่านชม ถ้ำกระแส ไปยังสถานีท่ากิเลน 
14.00 รับคณะที่สถานีรถไฟ ท่ากิเลน มุ่งหน้าสู่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นอนุสรณ์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่2. ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เชลยศึกก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปยังประเทศพม่า ซึ่งภายหลังทหารพันธมิตรได้ยกกองกำลังเข้ามาโจมตีและได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสะพาน ไม่ให้กองกำลังของญี่ปุ่นเดินทางผ่านสะพานแห่งนี้ไปได้ สะพานแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสะพานแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา หลังจากนั้นนำคณะแวะเยี่ยมชมร้าน วาสนาจิวเวอร์รี่ สนุกสนานกับการเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทพลอย และนิล ของดีของเมืองกาญจน์ ในราคาย่อมเยา ตั้งแต่ 1 สลึง ถึง 100 บาทเท่านั้น จากนั้นแวะซื้อของฝาก จากโรงงาน ทองม้วนวันวิไล ทองม้วนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ของดีของเมืองกาญจน์ อีกอย่างหนึ่ง
16.00 นำคณะเดินทางกลับ อำลาจากเมืองกาญจน์ เมืองขุนแผนด้วยความประทับใจ
17.00 บริการอาหารเย็น (อิสระ) 
20.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจในเมืองขุนแผน
ค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน)       ท่านละ  5,xxx  บาท

ลูกค้าขั้นต่ำ 10 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม                     
  • ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่หลังคาสูง 9-12 ที่นั่ง 
  • ค่าที่พัก 2 คืน
  • ค่าอาหาร 8 มื้อ
  • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวในเมืองกาญจน์
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม นอกโปรแกรม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของสมาชิก

 

 

 

   จองโปรแกรมทัวร์ 

หมายเหตุ  

1. โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรแกรมเท่านั้น หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 034-513455 หรือ 081-8580228 
 2. บริษัท องค์กร หรือ หน่วยงานราชการ  สอบถามราคาพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบการได้ทุกประเภท
 

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด2 วัน 1 คืน

JK001
JK002 ไหว้พระ9วัด
JK003 ชี่ช้าง-ล่องแพดิสโก้เธค article
JK004 น้ำตกเอราวัณ-ขี่ช้าง-ล่องแพ article
JK005น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์
JK006สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน article
JK007 ล่องแพเมืองกาญจน์ article
JK008สะพานข้ามแม่น้ำแคว – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น