โปรแกรมทวาย พม่า ทัวร์
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
ทัวร์ทวาย3วัน2คืน

เจ.ทราเวล เซอร์วิส (กาญจนบุรี)

J.TRAVEL SERVICE 
87 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-513455 แฟ็ก. 034-513455 มือถือ 081-8580228 
อีเมล์: J.travelservice@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 13/529

 
เปิดประตู AEC สู่ เมืองทวาย
ประเทศพม่า 
เส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์ – ทวาย
ด่านบ้านพุน้ำร้อนกาญจนบุรี เมืองทวาย 
หาดเมาะมะกัน - ท่าเรือน้ำลึกทวาย 

3 วัน 2 คืน 8,900 บาท
 
 


          เจ.ทราเวล เซอร์วิส ขอนำเสนอเส้นทางสายใหม่ เมืองกาญจน์-ทวาย ทวาย หรือ ดะเว (Dawei or Tavoy) เมืองไทยในอดีตเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2336 ซึ่งมีความรุ่งเรืองในอดีต และยังคงทิ้งร่องรอยเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ปากแม่น้ำทวาย รัฐตะนาวศรี หรือ Tanintharyi (Tenasserim) Division ที่เป็นที่รู้จักจากโลกภายนอก ในปี ค.ศ.1989 ประกอบด้วย 3 เมือง คือ ทวาย มะริด หรือ มเยก (Myeik) ในภาษาพม่า และเกาะสอง หรือ ก๊อตาวน์ (Kawthaung) มีทวายเป็นเมืองเอก เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของพม่า ออกจากด่านบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี สุดเขตแดนไทยพม่า ที่เป็นชายแดนที่ใช้ในการขนอุปกรณ์การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. 


กำหนดการเดินทาง

วันแรก ด่านพุน้ำร้อน - ทวาย – ไหว้พระชมเมือง


10.00 น.  ผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ ด้านหน้าบริษัท เจ.ทราเวล เซอร์วิส เจ้าหน้าที่และทีม
งานมัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับ ตรวจเช็ครายชื่อ ผูกป้ายกระเป๋าเดินทาง และจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระ จัดที่นั่งให้กับทุกท่าน ดูแลบริการเรื่องเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำดื่มพร้อมแจกอาหารว่าง (อาหารกล่อง) จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านพุน้ำร้อน โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP 

11.00 น.  เดินทางถึงที่ด่าน พุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี นำท่านทำเอกสารผ่านแดน
ชั่วคราว โดยใช้เพียงบัตรประชาชน จากนั้น ตรวจเอกสารและสัมภาระการเดินทาง
นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า 
 
อาหารกลางวัน บริเวณหน้าด่านแบบอิสระ 
 
 

12.30 น.  เดินทางถึงฝั่งพม่า นำท่านเปลี่ยนรถ เป็นรถตู้ท้องถิ่น ขนาด 6 ที่นั่งกว้างขวาง นั่ง
สบายๆ เดินทางสู่ เมืองทวาย ตามเส้นทางสายสำคัญทางเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยระยะทางเพียง 147 กม. ผ่านเมืองต่างๆตั้งแต่ Hti Hkee – Armu – Sin Byu Daing – Ai One – Myitta –Yebouk โดยเราจะได้สำรวจเส้นทางที่ใกล้เสร็จแล้ว ที่เป็นภูเขาและป่าผ่านหมู่บ้านต่างๆ ชมวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม ที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้ท่านได้ชมเมืองก่อนเปลี่ยนแปลงไป
 

บ่าย          เดินทางถึงเมืองทวาย ซึ่งเคยเป็นเมืองไทยในอดีต ก่อนจะเสียให้พม่าในปี
พ.ศ. ๒๓๓๖ มะริด ทวาย และตะนาวศรี (ตามประวัติศาสตร์อันที่จริงเมืองทั้ง ๓ นี้เสียให้พม่าในปี ๒๓๓๖ ก่อนที่จะเสียให้อังกฤษในปี ๒๓๖๖ หรืออีก ๓๐ ปีต่อมา และเสียให้อังกฤษอย่างถาวรจากผลของ สนธิสัญญาที่ทำกับอังกฤษในปี ๒๔๑๑ ในสมัยรัชการที่ ๔) เดิมทีทั้งสามเมืองตกเป็นของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัย พระเจ้าอลองพญาตีเอาไปเป็นของพม่า แต่ปี ๒๓๓๔ ทั้งสามเมืองก็มาขอขึ้นกับสยามอีกครั้ง และพม่าก็ตีเอาไปอย่างถาวรในปี พ.ศ.๒๓๓๖ จนอังกฤษเข้ามาปกครองพม่าในปี พ.ศ.๒๓๖๖ ก็ครองทั้งสามเมือง จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๑ สยาม – อังกฤษ แบ่งดินแดนกันโดยขอทั้ง 3 เมืองนี้ไปอยู่ด้วยกับอังกฤษ และสุดท้ายจนพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษทั้งสามเมืองนี้จึงต้องตกไปเป็นของพม่าด้วย แต่ก็มีคนไทยที่ติดอยู่ในดินแดนนี้จำนวนมาก เรียกว่า ไทยพลัดถิ่น 

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระไสยาสถ์ชเวธาลยัง ดอมะ (Shwethalyaung Daw Mu)ห่างจากตัวเมืองทวายไปประมาณ 10 กม. ซึ่งมีความยาวถึง 74 ม. สูง 21 ม. ซึ่งสร้างเสร็จใน ปี ค.ศ. 1931 มีการสร้างหลังคาคลุมองค์พระไว้ (นอกจากที่ทวายนี้แล้ว พระพุทธไสยาสถ์แบบเดียวกันนี้ยังมีอยู่ที่ เมืองหงสาวดี ด้วยเหมือนกัน) หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดชินโมทิพญา (Shinmokhti Paya) ซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1438 เก่าแก่ที่สุดในเมืองทวาย 
 
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของโรงแรม Pearl Akari หรือ Pale Eikari หลังจากนั้นให้ท่านกลับ เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน พักที่ Hotel Hayar Hiet San หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เมืองทวาย – ตลาดปลา -ตลาด 100 ปี - ท่าเรือน้ำลึก-
             หาดเมาะมะกัน - ทานกุ้งมังกร

04.00 น. วันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนำท่านไปชม ตลาดปลาริมทะเล ณ สะพานปลาริมหาด
                    บองซี่ ที่นี่เป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดๆ ที่ขึ้นมาจากเรือ ท่านจะได้เห็นวิธีการซื้อ
                    ขายอาหารทะเลสดๆ ทุกประเภท ซึ่งวิธีการซื้อขายกันแบบนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้ว 
 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.00 น.  นำท่านสู่ ตลาดกลางเมือง (Municiple Market) หรือตลาด 100 ปี ซึ่งเป็นตลาด                         กลางที่ใหญ่และทรงความเป็นอดีตได้ไว้อย่างมาก ชมแม่ค้าและสินค้าพื้นเมือง
                    ต่างๆอาทิเช่น อาหารแห้ง, เครื่องสำอาง, ผ้าโสร่ง หรือลองยี ที่มีให้เลือกซื้อ รวม
                    ถึงชมรถม้าที่ยังคงใช้อยู่สำหรับคนพื้นเมือง ที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน และกำลัง
                    จะหมดไปในอีกไม่นานเพราะมาแทนที่ด้วยรถมอเตอร์ไซด์ จากนั้นนำท่านสู่     
                           สถานปฎิบัติธรรมเตวาเย้าพญาจี (Theinwa Kyaung Payagyi) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
                    เมืองทวายและชม เจดีย์มอญที่ยิ่งใหญ่ นมัสการขอพรพระเจดีย์ธาตุที่มีความ
                    ศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านได้ไหว้พระและขอพรที่นี่ 
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
 
14.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และนิคมอุตสาหกรรมทวาย และเส้น
ทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า (Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project and Transborder Corridor Link) เป็นอภิมหาโปรเจกต์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า คาดการณ์กันว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จ จะเป็นประตูเศรษฐกิจ (Gate Way) แห่งใหม่ของโลกตะวันตกและตะวันออก โครงการนี้ ถือเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการค้าขนาดใหญ่ของภูมิภาค เชื่อมโยงการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผ่านทะเลอันดามัน ไปสู่ มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถส่งสินค้าทั้งไปและกลับทางน้ำ ผ่านไปสู่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยพัฒนาการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553 บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพม่า เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย 
 
 
1. ท่าเรือน้ำลึก 
2. นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหล็ก โรงปุ๋ย โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ
3. เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมระหว่างเมืองทวาย สหภาพพม่า กับประเทศไทยที่บ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
4. ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเที่ยว รีสอร์ท และศูนย์พักผ่อนพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพพม่า ห่างจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ถึง 400,000 ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึก 2 ท่า ส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่พักอาศัย ส่วนราชการ และส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนวหาดทรายมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร
     หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเมาะมะกัน ชายหาดที่สวยงามและยังคงธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งยังเป็นที่นิยมของคนพม่าที่มาพักผ่อนกันที่นี่

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมชายหาด ( เมนูพิเศษ กุ้งมังกร คนละ 1 ตัว ) หลัง
                   จากนั้นให้ท่านกลับสู่เมืองทวาย เข้าที่พัก หรือชมเมืองทวายในยามค่ำคืน
                   พักที่  Hotel Hayar Hiet San หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม เมืองทวาย – ด่านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี 


06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
07.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านพุน้ำร้อน
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
                   นำท่านผ่านพิธีการผ่านแดนออกจากพม่า เข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการตรวจคนเข้า
                   เมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ถึง จ.กาญจนบุรี โดยสวัสดิภาพ…..สวัสดี..

 

อัตราค่าบริการ เหมา 6 ท่าน/ตู้
 
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 8,900 บาท
 
อัตราค่าบริการ เหมา 4 ท่าน/ตู้
 
ผู้ใหญ่  (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 9,900 บาท
 
 

ค่าบริการนี้รวม

 

R ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยว ตลอดรายการทั้งที่เมืองไทย และที่พม่า
R ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน )
R ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
R ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
R ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
R ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดนทั้งฝั่งไทย และฝั่งพม่า
R ค่าน้ำดื่ม, ผ้าเย็น และขนม ระหว่างการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุ ( 1,000,000 บาท )
R ฟรี ..... หมอนรองคอ ท่านละ 1 ใบ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 

R ค่าทริปไกด์ และคนขับรถ

R ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 


เงื่อนไขการจอง 

• มัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทาง

1. บัตรประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจจะแก้ไขได้

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

3. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับไว้เท่านั้น

4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
การยกเลิก

 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินให้ท่านทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 
 
ตัวอย่างคลิปวีดีโอ โปรแกรมท่องเที่ยวทวาย
นำเสนอโดยบริษัท เจ.ทราเวลเซอร์วิส (กาญจนบุรี)

 

  

  ชุดที่ 1

 ชุดที่ 2

 ชุดที่ 3

 ชุดที่ 4

ชุดที่ 5ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลทวาย

เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 1)
เส้นทางสู่ทวาย (ตอน 2)
ทัวร์ทวาย2วัน1คืน
เส้นทางใหม่ แม่สอด ย่างกุ้ง พะอัน เมียวดี เมาะละแมง ทวาย article
ทวาย-มะริด article