ที่พัก
ReadyPlanet.com
dot
Licence No.11 / 07385
dot
ล่องแพกาญจนบุรี
dot
รับข่าวสาร

dot
bulletอัลบั้มภาพ
ที่พัก article

ผากล่อมไพร รีสอร์ท
151 หมู่ 1 (เหนือเขื่อนศรีนครินทร์) ต.ท่ากระดาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2941 4109 จำนวน บ้านพัก 9 หลัง และแพพัก 3 หลัง ราคา 900 - 1,500 บาท


 

กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท
153 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร. 0 1902 1080, 0 1914 9563 จำนวน 18 ห้อง ราคา 600 - 1,500 บาท


แควใหญ่ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
50 หมู่ 2 ต.ด่านแม่แฉลบ กรุงเทพฯ โทร. 0 2320 4779, 0 9880 0239 โทรสาร 0 2320 4779 จำนวน บ้านพัก 12 หลัง และแพพัก 3 หลัง ราคา 750 - 1,350 บาท


แพวิมานลอยน้ำและรีสอร์ท
(เขื่อนศรีนครินทร์) 86 หมู่ 4 บ้านท่าสนุ่น ต.ด่านแม่แฉลบ กรุงเทพฯ โทร. 0 2513 5191, 0 2939 2307, 0 2939 3219, 0 1506 1459 โทรสาร 0 2939 2308 จำนวน 35 ห้อง ราคา 600 - 1,050 บาท


แพไพลิน
29/4 (เหนือเขื่อนศรีนครินทร์) หมู่ที่ 1 ต.ท่ากระดาน ติดต่อ ผู้ใหญ่ชาญ ชื่นชม 0 1948 0592 ,0 7152 2957 จำนวน 7 ห้อง ราคา 750 - 850 บาท


เกรทเลค รีสอร์ท
(เขื่อนศรีนครินทร์) 92 หมู่ 5 บ้านหม่องกะแทะ ต.ท่ากระดาน โทร. 0 1845 8686, 0 9535 0621, 0 9919 4757 โทรสาร 0 9836 2926 จำนวน 35 ห้อง ราคา 1,000 - 1,500 บาท


แพพี่ต้น
(เขื่อนศรีนครินทร์) ต.ท่ากระดาน โทร. 0 1856 9063 จำนวน 2 หลัง ราคา 600 - 4,000 บาท


อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 จำนวน 21 ห้อง ราคา 800 - 5,000 บาท
Website ::
http://www.dnp.go.th


อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (น้ำตกผาตาด)
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 จำนวน 6 ห้อง ราคา 2,700 บาท
Website ::
http://www.dnp.go.th


อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด)
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 จำนวน 6 ห้อง ราคา 1,200 - 1,700 บาท
Website ::
http://www.dnp.go.th


เรือนรับรองเขื่อนศรีนครินทร์
โทร. 0 3457 4001 ต่อ 2455, 2457
กรุงเทพฯ โทร. 0 2436 6047-8 จำนวน 100 ห้อง ราคา 400 - 2,000 บาท


เอราวัณ รีสอร์ท
140 หมู่ 4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน โทร. 0 3457 4098, 0 1838 7360 จำนวน 14 ห้อง ราคา 250 - 1,000 บาท


เอราวัณ เลค รีสอร์ท
300 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน โทร. 0 3457 4003 โทรสาร 0 3457 4013
กรุงเทพฯ โทร. 0 2937 9346-7 โทรสาร 0 2937 9348 จำนวน 48 ห้อง ราคา 1,200 - 1,500 บาท


แพแม่ละมุน
กรุงเทพฯ โทร. 0 2514 1423 จำนวน 10 หลัง ราคา 800 - 1,500 บาท


แพร่มเกล้า
51/5 หมู่ 2 ต.ท่ากระดาน โทร. 0 3451 6521, 0 1857 5424, 0 9043 2885 จำนวน 6 หลัง ราคา 1,500 - 5,000 บาท


แพชาวดง
(ปากทางเข้าลำเขางู หน้าน้ำตกคลิตี้) ต.นาสวน โทร. 0 1830 8486, 0 2669 5757, 0 2669 5858 จำนวน แพพัก 7 หลัง ราคา 950 - 1,550 บาท


แพดารัตน์ รีสอร์ท
44 หมู่ 5 ถ.กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ต.ด่านแม่แฉลบ โทร.0 3459 7017, 0 7049 3996 จำนวน 10 ห้อง ราคา 150 บาท


แพน้ำโจน
(เขื่อนศรีนครินทร์) หมู่ 1 ต.ด่านแม่แฉลบ กรุงเทพฯ โทร. 0 2374 6644, 0 2374 7577, 0 2734 1101, 0 1615 1657 โทรสาร 0 2734 1102 จำนวน แพพัก 24 ห้อง ราคา 950 บาท


แพนกน้อย
(เขื่อนศรีนครินทร์) 15/5 ถ.กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์ ท่าสนุ่น ต.ด่านแม่แฉลบ โทร. 0 3459 7079, 0 3453 1470, 0 1792 0497 จำนวน แพพัก 10 หลัง ราคา 300 - 500 บาท


แพบ้านเคียงดาว
เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน ติดต่อ ร้านพลอยไพลิน 157 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน โทร. 0 3453 1680, 0 1857 0913, 0 1563 7740
(มีเรือพาย แพลูกบวบสำหรับเล่นน้ำและชูชีพบริการ) จำนวน 2 หลัง ราคา 600 - 4,000 บาท


แพป้าสงวน
(เขื่อนศรีนครินทร์) 37/1 หมู่ 5 ต.ท่ากระดาน โทร. 0 1293 9166 จำนวน แพพัก 5 หลัง ราคา 2,500 บาท


บ้านชาวเรือ รีสอร์ท
หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2538 2400, 0 1832 6001 โทรสาร 0 2538 2400 (นำเที่ยว 2 วัน 1 คืน รวมอาหาร 4 มื้อ) จำนวน แพพัก 7 หลัง ราคา 2,500 บาท


พี่โกร่งรีสอร์ท
(เขื่อนศรีนครินทร์) ต.ท่ากระดาน โทร. 0 1816 7146 กรุงเทพฯ โทร. 0 2914 7284 จำนวน 8 หลัง ราคา 900 บาท


พู่เงิน รีสอร์ท
114 หมู่ 4 ถ.กาญจนบุรี-เอราวัณ โทร. 0 3457 4029, 0 1810 0794 กรุงเทพฯ โทร. 0 2249 8093 จำนวน 9 ห้อง ราคา 500 - 800 บาท


 

 
อำเภอศรีสวัสดิ์

แหล่งท่องเที่ยว article
แผนที่
แนะนำร้านอาหารแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล